Người Mỹ hướng dẫn chế độ ăn uống như thế nào ?

Đăng bởi: Thế Hoàng Thứ Năm, 8 Tháng Mười Hai 2016 11:09 sáng

Khỏe Đẹp Plus – Các hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ là nền tảng của các hoạt động chính sách dinh dưỡng và giáo dục dinh dưỡng liên bang. 

“20015 -2020 hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ năm 2015 – 2020” là lần thứ 8 nhưng vẫn áp dụng cho hiện tại cho người Mỹ.

Các hướng dẫn chế độ ăn uống là cần thiết dưới 1990 Giám sát dinh dưỡng quốc gia và Đạo luật nghiên cứu liên quan, trong đó nói rằng mỗi 5 năm, Sở Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) phải cùng nhau xuất bản một báo cáo có chứa thông tin về dinh dưỡng và chế độ ăn uống và hướng dẫn cho công chúng nói chung. Thời (Luật công 101-445, 7 USC 5341 et seq.) Đòi hỏi Hướng dẫn chế độ ăn uống được dựa trên ưu thế của kiến thức khoa học và y tế hiện hành. Các phiên bản 2015-2020 của Hướng dẫn chế độ ăn uống được xây dựng từ phiên bản 2010 với các phiên bản dựa trên các báo cáo khoa học của Ủy ban Tư vấn Hướng dẫn chế độ ăn uống 2015 và xem xét của cơ quan liên bang và ý kiến công chúng.

nguoi-huong-dan-che-uong-nhu-nao

Các phiên bản trước hướng dẫn chế độ ăn uống tập trung chủ yếu vào thành phần thức ăn riêng như nhóm thực phẩm và chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, người ta không ăn các nhóm thực phẩm và chất dinh dưỡng trong sự cô lập mà là ở sự kết hợp, và toàn bộ các chế độ ăn uống hình thành một mô hình ăn uống chung. Các thành phần của mô hình ăn uống có thể có tác động tương tác và có khả năng tích lũy đối với sức khỏe. Những mô hình có thể được thay đổi để thích cá nhân của một cá nhân, tạo điều kiện cho người Mỹ để lựa chọn các chế độ ăn uống đó là đúng cho chúng. Kết quả là, mô hình ăn uống lành mạnh và đặc điểm thức ăn và dinh dưỡng của chúng là trọng tâm của các khuyến nghị trong Hướng dẫn chế độ ăn uống 2015-2020 .

Các hướng dẫn chế độ ăn uống được thiết kế cho dinh dưỡng và sức khỏe các chuyên gia để giúp đỡ tất cả các cá nhân tuổi từ 2 tuổi trở lên và gia đình của họ tiêu thụ một cách lành mạnh, dinh dưỡng đầy đủ chế độ ăn uống. Các thông tin trong hướng dẫn chế độ ăn uống được sử dụng bởi hoạch định chính sách trong việc phát triển thực phẩm, dinh dưỡng, và các chính sách và chương trình y tế liên bang. Nó cũng là cơ sở cho các tài liệu giáo dục dinh dưỡng liên bang được thiết kế cho công chúng và cho các thành phần dinh dưỡng giáo dục của chương trình lương thực HHS và USDA.

tin mới
Xem thêm