Tín đồ hàng hiệu mà không đọc đúng tên nhãn hàng xa xỉ chứng tỏ chưa sành

27/04/2017 toasoankhoedepplus

Khỏe đẹp Plus – Đeo Hermes, đeo túi Chanel, sài nước hoa Givenchy mà đọc sai tên hàng hiệu thì chưa phải dân sành điệu

Người sành điệu dùng hàng hiệu cỡ chục triệu nên biết cách phát âm tên thương hiệu cho chuẩn để xứng với đẳng cấp món đồ cũng như số tiền bỏ ra để sở hữu nó.

1. Nike

tin-hang-hieu-ma-khong-doc-dung-ten-nhan-hang-xa-xi-chung-chua-sanh

Người Việt hay có thói quen gọi thương hiệu thể thao này là “nai” hay “nai-ke”, “ni-ke”. Thực chất, thương hiệu tới từ Mỹ này được đọc là /naiki/ hay “nai-kì”.

2. Adidas

tin-hang-hieu-ma-khong-doc-dung-ten-nhan-hang-xa-xi-chung-chua-sanh

“A-di-đát”, “a-đi-đất”, “a-di-dát” là những gì người ta hay gọi khi nhắc tới thương hiệu tới từ Đức, thực chất Adidas được phát âm là /ə’di:dəs/ hay “à-đi-đạt-x”

3. Louis Vuitton

tin-hang-hieu-ma-khong-doc-dung-ten-nhan-hang-xa-xi-chung-chua-sanh

“lu-i-vui-ton”, “lờ-vê”… Thật ra thương hiệu tới từ Pháp này bạn có thể đọc ngắn hai chữ cái LV (eo-vi) và mọi người sẽ hiểu. Thế nhưng, nếu muốn phát âm hết, thì nó là /’lu:i və’tɑ:/ hay phát âm là “lu-i-vơ-than”.

4. Dior

tin-hang-hieu-ma-khong-doc-dung-ten-nhan-hang-xa-xi-chung-chua-sanh

“Đi-ò”, “đì-o”… Thương hiệu Christian Dior /ˈkrɪstʃən diːˈɔ/ có phần Christian phát âm như bình thường, giống cách mà bạn đọc tên CR7 thôi, thế nhưng Dior phải được phát âm có thêm âm “r” ở cuối “đi-oo-r”.

5. Hermes

tin-hang-hieu-ma-khong-doc-dung-ten-nhan-hang-xa-xi-chung-chua-sanh

“Hơ-mẹt”, “e-mẹt” đều sai hết cả, thương hiệu Hermes /ɛərˈmɛz/ được phát âm là “eơ-mẹt-z”.

6. Burberry

tin-hang-hieu-ma-khong-doc-dung-ten-nhan-hang-xa-xi-chung-chua-sanh

Vì có cụm “berry” giống với tên một số loại nho, người Việt Nam hay có thói quen gọi Burberry là “búp-be-ri”, “bơ-be-ri”… Thực chất, thương hiệu tới từ Anh Quốc phải được phát âm là /ˈbɜːbərɪ/ hay “bơ-brì”.

7. Chanel

“cha-neo”, “che-nồ”, “xa-neo”, “xà-neo”… Chanel được phát âm là /ʃə’nɛl/ “saa-nel”.

8. Givenchy

tin-hang-hieu-ma-khong-doc-dung-ten-nhan-hang-xa-xi-chung-chua-sanh

“Ghi-ven-chi”, “Ghi-van-chì”… Givenchy được phát âm là /ʒi’vɑ̃:nʃi/ hay “zhee-vahn-shee”.

9. Armani

tin-hang-hieu-ma-khong-doc-dung-ten-nhan-hang-xa-xi-chung-chua-sanh

Không phải “ác-ma-nì”, “ạt-ma-nì” hay gì đâu nhé, Armani được phát âm là /ɑɚ’mɑ:ni/ hay “arr-ma-ni”. Nhớ tới âm “r” trong cách phát âm vì nó rất quan trọng.

10. Dolce & Gabana

tin-hang-hieu-ma-khong-doc-dung-ten-nhan-hang-xa-xi-chung-chua-sanh

Người Việt thường phát âm là “Đôn-chề Ga-ba-na”, “Đôn-xê”… Dolce & Gabana được phát âm là /’ɖoʊɭt͡ʃeɪ gə’bɑ:nə/ “dawl-che gah-BAH-nah”.

Nghe có vẻ khá phức tạp, thật ra những từ này phức tạp thật vì các thương hiệu tới từ nhiều quốc gia khác nhau và có cách phát âm, bảng chữ cái cũng chẳng giống nhau.

Free WordPress Themes, Free Android Games