Tiêu điểm

Dự án: “Hành trình xanh – môi trường xanh – năng lượng xanh” ra mắt tại Hà Nội

Chính thức ra mắt Dự án: “Hành trình xanh – môi trường xanh – năng lượng xanh”. hướng tới thực hiện xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, carbon thấp, thực hiện cam kết giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 (Net zero).

Read More