Tiêu điểm

Hương Nguyễn

Nhiều bệnh nhân ung thư thoát khỏi nguy hiểm, tìm lại niềm vui khỏe nhờ lương y Nguyễn Văn Tuỳ

Khoedepplus – Lương y Nguyễn Văn Tuỳ luôn tâm niệm: “Đối với tôi, mỗi lần chẩn trị, chữa bệnh cho bệnh nhân là một lần tôi tham gia vào một cuộc chiến. Bản thân mình lúc đó cũng chỉ là một người đấu tranh, phải dùng kiến thức, cái đầu, sự linh động được bồi…

Read More