Nguyên tắc chung khi thực hiện KHUYẾN MẠI

Đăng bởi: Khỏe Đẹp Thứ Sáu, 2 Tháng Bảy 2021 9:28 chiều

Về mặt khái niệm thì khuyến mại là việc doanh nghiệp dành cho khách hàng những lợi ích nhất định để xúc tiến, đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh.

🔖 Về chủ thể tiến hành khuyến mại, cả doanh nghiệp và cả chi nhánh của doanh nghiệp có quyền tự mình tổ chức hoặc thuê tổ chức kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh. Các bạn cũng lưu ý rằng Văn phòng đại diện không được phép tự tổ chức hay thuê tổ chức khác thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp mà mình đại diện..

🔖. Trong trường hợp doanh nghiệp (hay chi nhánh của doanh nghiệp) thuê tổ chức kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho mình thì hai bên phải lập Hợp đồng dịch vụ khuyến mại bằng văn bản (hoặc hình thức khác có giá trị tương đương).

🔖. Về Hàng hóa, dịch vụ trong hoạt động khuyến mại thì chúng phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp (không thuộc trường hợp hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hạn chế kinh doanh hoặc chưa được phép lưu thông, cung ứng). Đó có thể là chính những hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đang muốn xúc tiến việc bán hay cung ứng; và cũng có thể là hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp dùng để tặng thưởng miễn phí cho khách hàng.

🔖. Ngoài ra, có những hạn chế đối với một số loại hàng hóa mà doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện khuyến mại: – Không được khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi. – Không được khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

– Không được dùng thuốc chữa bệnh cho người, kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông để khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc. Pháp luật cũng quy định về những nguyên tắc chung khi thực hiện khuyến mại tại Điều 3 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, chẳng hạn như:

– Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch

– Doanh nghiệp thực hiện Chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến chương trình khuyến mại.

– Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

– Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng

Xem thêm