Tiêu điểm

Bố thí, cúng dường cũng có năm bảy đường

Khỏe Đẹp Plus – Ai cũng biết bố thí và cúng dường là việc tốt, là nhân lành của phước báo giàu sang, đủ đầy ở tương lai. Nhưng vì tâm và hạnh trước, trong và sau khi bố thí vốn khác nhau nên phước quả cũng tương ưng sai biệt thành năm bảy đường. […]

Free WordPress Themes, Free Android Games