Tiêu điểm

Chân dung tỉ phú Thái Lan Tos Chirathivat sở hữu Big C Việt Nam

Khỏe Đẹp Plus – Tỉ phú Thái Lan Tos Chirathivat – Tổng Giám đốc Central Group cùng 11 thành viên trong gia đình Chirathivat nắm giữ các vị trí quan trọng trong tập đoàn. Gia tộc Chirathiva – chủ sở hữu Central Group là gia tộc giàu thứ 14 tại châu Á với tổng tài […]

Free WordPress Themes, Free Android Games