Thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mãi 2021

Đăng bởi: Khỏe Đẹp Thứ Tư, 7 Tháng Bảy 2021 9:17 chiều

 

Theo quy định, khi doanh nghiệp áp dụng hình thức bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ kèm theo dự thi các chương trình mang tính may rủi khi khuyến mại hàng hóa hóa, dịch vụ của mình thì phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý về khuyến mại.

Hồ sơ cho thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm 05 loại tài liệu:

  • Thứ nhất là Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP )
  • Thứ hai là Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP )
  • Ba là Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
  • 4 là Bản sao giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật (Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại )
  • Và 5 là Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.

Hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại với hình thức khuyến mại mang tính may rủi sẽ được nộp đến Sở Công thương nơi tổ chức thực hiện khuyến mại nếu doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ Công thương nếu doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. Đối với các hình thức khuyến mại khác cần phải đăng ký, thì hồ sơ sẽ được nộp tại Bộ Công thương.

Các chương trình khuyến mại đã nộp hồ sơ đăng ký vẫn có thể làm thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên với điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại trước đó.


Tổng đài tư vấn miễn phí 1900 099 957

Đơn vị sản xuất: DCPC – Đơn vị chịu trách nhiệm nội dung: IPFLAME

Xem thêm